Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

eve-bizuteria.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy eve-bizuteria.pl , zwany w dalszej części "Sklepem", reguluje poniższy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".

2. Właścicielem Sklepu jest spółka cywilna EVE z siedzibą pod adresem: ul. 1 Maja 14 lok 2B3/2B4,  96-300 Żyrardów, NIP: 8381805465, Regon: 141463386, nr. działalności: 5935 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno oraz 2063 Wójt Gminy Wiskitki, adres email: sklep@eve-bizuteria.pl , tel: 601295031.

3. Sklep internetowy eve-bizuteria.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem eve-bizuteria.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5.  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Przesyłki za pobraniem wysyłane na adres naszej firmy nie będą odbierane.

9. Klient dokonując rejestracji konta na stronie sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o promocjach i ofertach rabatowych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia na biżuterię można składać w następujący sposób:

  • poprzez koszyk dostępny przy każdym wyrobie na stronie internetowej Sklepu,
  • poprzez e-mail na adres sklep@eve-bizuteria.pl dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta, który potwierdzi zamówienie poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości mail przysłanej Klientowi przez na adres e-mail podany w procesie składania zamówienia. W przypadku wybrania przez klienta formy płatności za pobraniem warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest przesłanie w/w potwierdzenia. Po otrzymaniu potwierdzenia złożonego zamówienia sprzedawca, Sklep eve-bizuteria.pl, zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i przekazać ją zgodnie z wybraną w zamówieniu formą z zastrzeżeniem, że własność sprzedanej rzeczy ruchomej będzie przysługiwała sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny przez klienta. Kupujący zobowiązuje się w zwyczajowym terminie rzecz odebrać i uiścić sprzedawcy umówioną cenę. Prosimy dokładnie sprawdzać wszystkie foldery poczty e-mail. Jeśli z przyczyn technicznych po złożeniu zamówienia nie otrzymasz automatycznej wiadomości e-mail z linkiem do potwierdzenia zamówienia, prosimy o ręczne wysłanie wiadomości potwierdzającej zamówienie na adres: sklep@eve-bizuteria.pl  w której należy wpisać numer złożonego zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Termin zapłaty za zamówienie mija po upływie 5 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. Po upływie w/w terminu zamówienie zostanie anulowane lub odrzucone.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru klientowi w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. W chwili odbioru towaru zalecamy Klientowi sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej dostarczającym przesyłkę oraz skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu 601 295 031. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę w celu sprawdzenia zgodności zamówienia oraz braku uszkodzenia towaru. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania odpowiedniego protokołu szkody lub niezgodności. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności do zakupionej biżuterii oraz wszelkie ryzyka związane z jej posiadaniem i użytkowaniem.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany wyrób najtańszą, rejestrowaną przesyłką wraz z opisem niezgodności na adres: EVE S.C. ul. 1 Maja 14 lok 2B3/2B4, 96-300 Żyrardów.

2. Klient jest zobowiązany do użytkowania biżuterii zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu wyrobu wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego wyrobu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o wyrobach, w szczególności kolorów, nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Zwroty

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży w terminie czternastu dni od daty odbioru wyrobu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez odpowiedni formularz przesłany na adres e-mail Sklepu tj: sklep@eve-bizuteria.pl

2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę równą wartości zakupionego towaru zgodnie z przepisem w/w ustawy  Rozdz.1, art. 2, ust 3. 

3. Klient zwraca wyrób do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego wyrobu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia wyrobu Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na numer konta rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Od momentu wejścia w posiadanie wyrobów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi.

8. Wyrób winien zostać zwrócony do Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany wyrób winien być czysty, bez śladów użytkowania oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Wyrób winien zostać zwrócony w opakowaniu w jakim został dostarczony Klientowi przez Sklep wraz z dowodem zakupu.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Informacja o cookies

1. Sklep korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca lub podmioty z nim współpracujące.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  a. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  b. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach funkcjonowania Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

9. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Sklepu.

 §9

Własność intelektualna

1. Strona Serwisu oraz poszczególne podstrony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 pkt.2  Serwisu wymaga zgody Operatora. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć artykułów i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego eve-bizuteria.pl

1. Administratorem Danych Osobowych jest EVE s.c. z siedzibą pod adresem: 1 Maja 14 lok 2B3/2B4, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381805465, REGON: 141463386.

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych, a pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ich przetwarzania. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: sklep@eve-bizuteria.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. 1 Maja 14 lok 2B3/2B4, 96-300 Żyrardów. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

   a. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

   b. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

   c. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

   d. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

4. W naszym sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

   a. imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować złożone zamówienie oraz abyśmy w razie potrzeby mieli możliwość kontaktu z Państwem,

   b. adres zamieszkania – jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa wyrobu,

   c. numer telefonu – często jest niezbędny np. w celu potwierdzenia zamówienia, pozyskania brakujących danych do jego prawidłowej realizacji lub ich korekty, lub w przypadku innych, nieoczekiwanych zdarzeń (np. chwilowego braku wyrobu w magazynie),

   d. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z jego realizacją. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, zgodnie z wyrażoną zgodą podczas rejestracji subskrypcji będziemy również wysłać do Państwa informację handlową dotyczącą najnowszych promocji w naszym sklepie,

   e. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku przedsiębiorców, którzy żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

   f. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

   g. Cookies – nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat Polityki Cookies znajdą państwo na podstronie naszego serwisu Polityka cookies

5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

   a. przy dokonywaniu zakupu w naszym sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej sklepu internetowego formularza zamówienia (zamówienie bez logowania/rejestracji konta),

  b. w celu rejestracji Państwa w bazie kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym sklepie internetowym,

   c. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.

6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej polityki prywatności.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów kupna-sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób, których dane dotyczą) i oferowanych w sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

11. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

12. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi wyrobami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

   a. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,

   b. świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi wyrobami,

   c. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania sklepu internetowego.

13. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

   a. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

   b. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

   c. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO - innymi słowy mają Państwo prawo żądania usunięcia danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

    - cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,

    - podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,

    - wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

    - Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,

    - konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,

    - są Państwo osobą poniżej 13. roku życia,

   d. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by je przechowywała), jeżeli:

    - kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub

    - uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub

   - złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub

   - Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

   e. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

   f. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,

   g. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

   h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

15. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

   a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

   b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

   c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

16. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, prosimy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@eve-bizuteria.pl.

17. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą.

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl